Barcelona Progest
русский язык
English
Castellano
Català
Barcelona Progest
Barcelona Progest Barcelona Progest Barcelona Progest

Paisatgisme, jardineria i decoració

El paisatgisme és la disciplina a través de la qual el paisatgista és capaç d’analitzar, planificar, projectar i gestionar el paisatge.

Dolors Feu, Enginyera Agrícola i Paisatgista juntament amb Narcís Serradell de Tirogaverd, s’han unit a Barcelona Progest amb la finalitat d’aportar la màxima qualitat als seus plans i projectes de paisatge.

Una dilatada experiència en l’assessorament a nivell de disseny d’espais exteriors, parcs, jardins, places, espais residencials, cobertes verdes, terrasses, murs verds i piscines naturals, així com, l’elaboració de tota mena d’estudis mediambientals per a la resolució de planejaments urbanístics, permeten resoldre tota classe de problemàtiques mediambientals als nostres clients.

El procés d’elaboració dels nostres projectes parteix d’un acurat anàlisi de l’àmbit i de les preocupacions dels nostres clients, fins a l’execució final de l’obra. D’aquesta manera es posa a disposició dels clients tot el procés projectual.

Una bona combinació de les capacitats d'observació, la creativitat, la comunicació i l' intercanvi d'idees permeten abordar projectes de diferents escales, des de grans a petites parcel·les de paisatge donen resposta a les necessitats humanes bàsiques de comoditat i benestar ambiental, a fi de poder contribuir a un desenvolupament harmònic i integrat i així poder enfocar el procés de la manera més adequada i adaptar-lo en cada cas.

La nostra voluntat rau en satisfer les necessitats dels nostres clients i fer que gaudeixin dels espais verds dels que disposen, acostar les ciutats al medi a fi de fer-les més amables per al vianant i garantir el confort que el verd ens evoca. En fi, una satisfacció per als nostres sentits. 

Tiroga Verd  tirogaverd.com

Jardineria Serradell jardineriaserradell.com

Barcelona Progest Group s.l.

Ctra. de Palamós a Girona, km 12 - 17121 Corçà (Girona) - tel. 647436600


info@barcelonaprogest.com
Nota legal