Barcelona Progest
русский язык
English
Castellano
Català
Barcelona Progest
Barcelona Progest

Equip de professionals experts

BARCELONA PROGEST GROUP compta amb un grup d'empreses col·laboradores reconegudes pel seu recorregut professional, que aporten als projectes que dirigim el mateix compromís i garantia de la nostra gestió global. 
L'equip de professionals que ho integren està dirigit i supervisat des del nostre despatx per Jordi Oliver, constructor management de dilatada experiència, amb més de 25 anys en l'adreça, control i gestió d'obres singulars. 
L'avantatge per a vostè com a client, de tenir un únic interlocutor que aportarà el seu assessorament independent sobre les diferents fases de construcció i gestió de l'obra:
. Gestió i control de costos
. Gestió de terminis i temps d'execució
. Gestió i seguiment de qualitat del projecte
. Administració i tramitació de contractes
. Gestió i supervisió de la seguretat

 

Tirogaverd és una de les empreses pioneres en la producció de pans de gespa al nostre país, ha treballat sempre per oferir les millors varietats de gespa que s'adapten al nostre clima.

www.tirogaverd.com

 

Progest Bisbal som un grup de professionals, amb un objectiu comú: facilitar als nostres clients les gestions necessàries a l’hora d’adquirir una nova vivenda i oferir solucions dintre del món de la construcció i rehabilitació.

www.progestbisbal.com

 

Tullio Tramazaygues, artista, dissenyador, restaurador y decorador als Estats Units i Europa. Creador d'espais amb estil propi que reflecteixen la irrepetible personalitat del client.

www.tramazaygues.com

 

Castell d'Empordà. El 1973, el famós pintor Salvador Dalí va intentar sense èxit comprar Castell d'Empordà. Aquesta va ser una sort per a Albert i Margo, que van ser capaços de comprar el castell el 1999 i transformar-lo en el luxós hotel-restaurant dels seus somnis, i, probablement, també dels teus.

 

 

Marc B. Trepat Carbonell i Antoni Batllori Miquel col·laboren professionalment des de l’any 1990. L’any 2002 funden batllori&trepatarquitectes  amb domicili a l’Avinguda Diagonal núm. 538, 3r 1a, 08006, Barcelona. El despatx  compta amb un equip de 6  arquitectes i està estructurat en dues vessants, edificació i urbanisme, essent cada un del socis especialistes en cada una d’aquestes facetes. Més de 20 anys de trajectòria professional ens avalen i ens han permès acumular una àmplia experiència en la redacció de projectes, direccions d’obra nova i rehabilitació d’edificis d’habitatges plurifamiliars, habitatges unifamiliars i residències assistides per a gent gran, així com d’altres edificis d’ús públic (pavellons poliesportius, residències per a disminuïts, centres d’atenció primària…). En matèria d’urbanisme s’han redactat diversos Plans Parcials i Especials, projectes d’urbanització, Plans de Millora Urbana i modificacions puntuals de Plans Generals.

 

 

Tècnic Empordà es fundà l’any 2004, quan els dos socis, Pere Solés Puig i Toni Quer Serrat van constituir la societat després de diversos anys treballant de forma independent però en constant col·laboració.

L’empresa està especialitzada en oferir un ampli ventall de serveis propis de la construcció, l’arquitectura i l’enginyeria a diferents clients. 

Els dos socis disposen d’una àmplia experiència i formació en el camp de la construcció amb més de deu any de dedicació en oferir un servei cada cop més ampli i especialitzat en cada una de les seves àrees d’actuació.

 

 
Barcelona Progest Group s.l.

Ctra. de Palamós a Girona, km 12 - 17121 Corçà (Girona) - tel. 647436600


info@barcelonaprogest.com
Nota legal